neptuns-vrede

Avsnitt 14 - Neptuns vrede

Operation var det övergripande kodordet för anfallet mot kontinenten och slaget om Frankrike. Operation Neptun var själva anfallsfasen den 6 juni. Under kvällen den 5 juni och natten mot den 6:e seglade världens största flotta från Storbritannien mot ankringsplatserna i Seinebukten.

» 14. Neptuns vrede

utahstranden

Avsnitt 15 - Utahstranden

Längst ner på Cherbourghalvöns östra sida låg målet för den 4:e amerikanska infanteridivisionen, stranden med kodnamnet Utah. Stranden var den sista som lades till bland de fem och låg isolerat från de övriga. Uppdraget var att landstiga och så snart som möjligt etablera kontakt med de två amerikanska luftburna divisionerna.

» 15. Utahstranden

omar-bradley

Avsnitt 16 - 7:e amerikanska kåren under d-dagen

De allierade planerarna visste att det var en sak att slå hål på Atlantvallen och en annan att vinna slaget om uppbyggnaden. Den sjunde amerikanska armékåren leddes av generalmajor Collins med smeknamnet "Lightning Joe" efter sina erfarenheter i Stilla Havet.

» 16. 7:e amerikanska kåren under d-dagen

p013481

Avsnitt 17 - Pointe du Hoc

Mitt emellan Utah- och Omahastränderna ligger en klippa, Pointe du Hoc, där tyskarna byggt ett omfattande batteri med sex långskjutande pjäser. Försvaret var starkt men vänt inåt land så de amerikanska kommandosoldaterna i 2:a Rangerbataljonen anföll från havet.

» 17. Pointe du Hoc

omaha_beach_first_wave

Avsnitt 18 - Omahastranden del 1

Omaha beach. Bloody Omaha. Den utan motstycke mest kända stranden av de fem de allierade landsteg på. Omahastranden är också den största sett till antalet soldater i de första vågorna under d-dagens morgon. Första delen av två som handlar om anfallet som var nära att misslyckas.

» 18. Omahastranden del 1

omaha7

Avsnitt 19 - Omahastranden del 2

De första vågorna av anfallande soldater skulle slå ut strandförsvaret så att de kommande kunde fortsätta inåt land. Men det tyska försvaret höll tätt och massakrerade stora delar av det anfallande infanteriet ur de 1:a och 29:e divisionerna. Anfallsplanen hade helt spruckit och det var upp till de på stranden att hantera situationen själva.

» 19. Omahastranden del 2

omaha2

Avsnitt 20 - 5:e amerikanska kåren under d-dagen

Anfallet mot Omaha var den 5:e kårens ansvar. Men inget hade gått enligt plan i anfallet och nu var frågan om de förstärkningar som egentligen skulle varit långt inåt land skulle kunna landsättas. Men tyskarna bet sig fast i de små byarna bakom Omahastranden.

» 20. 5:e amerikanska kåren under d-dagen