Fördjupningstext

Längst österut låg Swordstranden precis norr om den största staden i regionen, Caen. Montgomery hade sagt att staden skulle intas redan under d-dagen och gav uppgiften åt den 3:e brittiska infanteridivisionen.

Fördjupningstexten publiceras i samband med att avsnitt 23 i podcastserien sänds.

Extramaterial