Fördjupningstext

Natten och morgonen hade kantats av problem för den tyska 84:e armékåren. Informationen var bristfällig och kommunikationen mellan förbanden sporadisk. Skulle tyskarna kunna slå tillbaka de allierade måste motanfallen från reserverna lyckas.

Fördjupningstexten publiceras i samband med att avsnitt 25 i podcastserien sänds.

Extramaterial