Avsnitt 1 - En andra front

David förlorade

När den tyska armén anfaller Polen den 3 december var det Goliats förberedda anfall mot Davids oförberedda. När sedan den sovjetiska armén också anfaller har de anfallande diktaturerna över 2 miljoner man medan polackerna kom inte ens upp till hälften av dessa. Bara tyskarna hade närmare 3 000 moderna stridsvagnar mot polackernas 800 varav de flesta var helt omoderna från första världskriget. Ungefär 66 000 polska soldater miste livet i det korta anfallskriget medan de tyska förlusterna stannade vid drygt 16 000 döda. Då räknar vi inte med de hundratusentals civila polacker som dödades, många på grund av Luftwaffes hänsynslösa terrorbombningar av de polska städerna. Även om polackernas armé var omodern är det en myt att de använde kavalleri i attacker mot stridsvagnar. Visst användes hästar men bara som transporter.

Triljoner möjligheter

Den tyska Enigma-maskinen hade
158 962 555 217 826 360 000 möjliga inställningar vilket gjorde den omöjlig att avkoda för en mänsklig kodknäckare. Alan Turing, en av genierna vid Bletchley Park, byggde den maskin, "Bombe", som knäckte koden.

En katastrofal repetition

Diepperäden den 19 augusti visade med tydlighet att de allierade inte var redo för en storskalig invasion av fastlandet 1943. Av de 6 086 soldater som hann landsättas blev 3 642 dödade, sårade eller tillfångatagna.

Major Churchill

En mindre känd del av Churchills liv är att han efter det han blev avskedad som Marinminister 1915 (efter fiaskot vid Gallipoli) tog tjänst vid sitt regemente. Den 5 januari 1916 tog han befälet över den 6 kungliga skotska fusiljärbataljonen i den nionde infanteridivisionen. Efter tre veckor i reserv anlände bataljonen till Ploegsteerti Belgien där de ansvarade för en kilometer av fronten. Churchill var kvar i skyttegravarna (hans stabsplats var i ruinerna av en nedbrunnen gård precis bakom linjerna) fram till maj då han insåg att hans plats var i parlamentet snarare än i skyttegravskriget.

Inget rekordlångt lov väntade

Direkt vid krigsutbrottet i september 1939 började de brittiska myndigheterna att evakuera framförallt barn och kvinnor från större städer till landsbygden för att undvika drabbas av flygbombningar. Evakueringen, operation Pied Piper, var mycket väl förberedd och över 1,5 miljoner människor evakuerades under de tre första dagarna i september 1939. Totalt skulle närmare 4 miljoner flyttas innan kriget var slut. Det var många barn som tårögt fick ta farväl av sina föräldrar utan att veta att det skulle dröja år innan många kom tillbaka hem. Sorgen mildrades inte heller av att skolan tog en paus under kriget. Samtidigt med barnen flyttades 103 000 lärare som nu fick undervisa på nya skolor.

Undret vid Dunkerque

Evakueringen av den brittiska expeditionskåren från Dunkerque i maj/juni 1940 var en helt avgörande förutsättning för den fortsatta krigsansträngningen. Under operation "Dynamo" evakuerades 338 226 brittiska, franska och belgiska soldater. Ytterligare 220 000 evakuerades från andra franska hamnar.

En lyckad slarvsylta

Glyndwr Michael var i livet en misslyckad, hemlös man som mötte sin skapare i London efter att ha fått i sig  råttgift av misstag. Men i döden skulle Michael tjäna kung och fosterland som en påhittad karaktär, kapten William Martin. Underrättelsetjänsten placerade liket i en uniform och placerade papper som indikerade att det allierade anfallet mot Sicilien istället skulle ske mot Balkanhalvön, Sardinien och Korsika. Operation Mincemeat (slarvsylta) var en av krigets mest lysande bluffar som britterna hittils hade genomfört. Det skulle dock komma fler av den sorten.

Krigets kortaste

För att kunna nå målet om att inta Norge och dess vatten västerut var Danmark kort sagt mest i vägen. Anfallet startade klockan 04.15 den 9 april 1940. Trots att de danska trupperna hade förvarnats om anfallet av chefen för Abwehr, Amiral Canaris, kapitulerade danskarna efter bara sex timmar. Kriget var över så snabbt att den danska armén - inklusive krigsfångarna - demobiliserades på eftermiddagen och fick gå hem.

"Den nya Noa"

Andrew Higgins var en liten båttillverkade i New Orleans under 30-talet som hade en viss framgång med en grundgående båt anpassad för träsken och Mississippideltat. Trots det var hans firma nära konkurs i slutet av decenniet då den amerikanska flottan och Marinkåren sökte efter en båt som kunde landsätta en grupp soldater på alla sorters stränder. Efter många turer fram och tillbaka fick Higgins ett närmast exklusivt kontrakt på landstigningsbåtar och hade som mest över 85 000 anställda. Över 20 000 LCVP (Landing Craft Vehicle Personnel) tillverkades och båten användes på alla krigsskådeplatser. Eisenhower sade att "Andrew Higgins är mannen som vann kriget åt oss". Ett ännu större hedersomnämnande kom från Hitler själv. Han utsåg honom bittert till "vår tids Noa".

Husky gav erfarenheter

Den 10 juli 1943 genomförde de allierade den hittillsvarande  största invasionen genom att anfalla Siciliens sydkust. Operation Husky omfattade den 7:e amerikanska armén under Patton och den 8:e brittiska armén under Montgomery. Under fälttåget, som pågick till den 17 augusti, skulle de allierades två främsta fixstjärnor göra allt för att bräcka den andres insatser. De två skulle fortsätta tävla om den största primadonnarollen fram till krigsslute

Slaget om Atlanten

En grundläggande förutsättning för att invasionen skulle lyckas var att de allierade hade tillräckligt antal styrkor och material samlat i Storbritannien. Slaget om Atlanten måste därför vinnas mot Dönitz vargflockar av tyska u-båtar som skulle de komma att sänka över 2 600 civila fartyg.

Spitfire enda succén

Andra världskrigets kanske mest kända stridsflygplan är den klassiska Spitfiren. Ett av de plan som räddade Storbritannien under slaget om detsamma sommaren och hösten 1940. Firman som tillverkade flygplanet hette Supermarine och producerade sammanlagt 35 flygplanstyper mellan 1917 och 1956. Fler av dem hade fantastiska namn som Supermarine Baby, Supermarine Sea Otter, Supermarine Seal och kanske den bästa; Supermarine Air Yacht!

En blygsam start

Den 26 januari 1942 anlände 4 508 soldater och officerare ur den 34:e amerikanska infanteridivisionen till Dufferin Quay, Belfast. Dessa var de första av de 1,5 miljoner amerikanska soldater och civila som transporterades över Atlanten.

Demokratins arsenal

Den 11 mars 1941 signerade Franklin Roosevelt låne- och uthyrningslagen (Lend-Lease) som innebar att USA överförde strategiskt viktiga varor och krigsmaterial till i första hand Storbritannien och senare även Sovjetunionen och Kina. Under fyra år lånade landet ut över 50 miljarder dollar vilket motsvarar ungefär 6 800 miljarder kronor i dagens penningvärde. Noterbart är att Sovjetunionen fick 375 000 lastbilar vilket kan jämföras med att de själva producerade 265 000 stycken. De fick drygt 11 000 lok och tillverkade färre än 100 själva.

Avsnitt 2 - Cossac-planen